IZABELA KACZYŃSKA

Przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych szkolenia, prelekcje
i warsztaty przyczyniły się do nabycia nowej wiedzy w zakresie szeroko pojętego szkolnictwa wyższego oraz kompetencji miękkich przez uczestników wyjazdu zorganizowanego przez Samorząd Studencki UO dla aktywnych działaczy samorządowych. Szkoleniowcy IRKS wykazują się nie tylko ogromną wiedzą merytoryczną i praktyczną, ale także doświadczeniem oraz skutecznością w pracy z grupami szkoleniowymi.

Z pełną odpowiedzialnością polecam zespół IRKS.