Finał Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwo

23 maja w Warszawie, podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa. 64 uczestników z całej Polski wyłonionych spośród blisko 3 000 uczniów szkół ponagimnazjalnych przez godzinę odpowiadało na 45 pytań z zakresu gospodarki elektronicznej, programowania i cyberbezpieczeństwa.

Zwycięzcą został: Dominik Adamek z III LO im. C.K. Norwida w Koninie

Drugie miejsce: Artur Czernia z ZS nr 2 w Dębicy

Trzecie miejsce: Adam Żmuda z ZSLiT nr 1 w Warszawie

Oprócz testu uczestnicy oraz ich opiekunowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Partnerów Projektu: Olgą Budziszewską – Microsoft, Miłoszem Janasem – IBM,  Marzeną Atkielską – Prezes Fundacji BZ WBK i porozmawiali o zaangażowaniu tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz codziennej działalności na rzecz edukacji młodzieży. Swoje wystąpienia przedstawili również goście Finału Konkursu: Grzegorz Zajączkowski – Ministerstwo Cyfryzacji oraz Mieczysław Groszek – inicjator porozumienia o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, Wiceprezes Związku Banków Polskich w latach 2011-2017.

Spośród finalistów dwudziestu najlepszych uczestników przyjedzie do Warszawy i weźmie udział
w wizycie studyjnej, podczas której odwiedzą najważniejsze instytucje i firmy związane
z nowoczesnymi technologiami i będą podnosić swoje kompetencje poprzez warsztaty i szkolenia.

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Organizatorami jest Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych i Warszawski Instytut Bankowości . Patronami wydarzenia są Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Dodaj komentarz