Nasi eksperci od wielu lat prowadzą kompleksową działalność szkoleniowo-edukacyjną z przeróżnych dziedzin związanych przede wszystkim z systemem szkolnictwa wyższego, prawami studenta, zarządzaniem zespołem i wystąpieniami publicznymi. Dysponujemy zespołem specjalistów współpracujących z takimi podmiotami jak Polska Komisja Akredytacyjna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy liczne polskie uczelnie. Prowadzimy szkolenia dotyczące, m.in.:

  • pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym;
  • systemu jakości kształcenia, opiniowania programów studiów;
  • wystąpień publicznych, etykiety spotkań, obsługi medialnej projektu, funkcjonowania biura prasowego w organizacji,
  • praw i obowiązków studenta, systemu pomocy materialnej na uczelni, postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych na uczelni, zasad poprawnej legislacji, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do niej, podstaw prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej w kontekście działalności studenckiej.

Programy szkoleń opieramy na szczegółowej diagnozie potrzeb, poprzez indywidualne podejście, oraz szczegółową analizę przedstawianych zagadnień z zastosowaniem praktycznych przykładów wykorzystania zdobytej wiedzy.