Nasze biuro prawne specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych w przypadkach łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmowaniu działań zmierzających do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów. Wszystkim studentom oraz organizacjom studenckim dedykujemy usługi prawne w zakresie bieżących konsultacji, telefonicznych lub mailowych porad prawnych, interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa, a także opiniowanie umów i innych dokumentów dotyczących praw studenta. Dodatkowo mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu wewnętrznych aktów prawnych orz wzorów umów, takich jak: regulaminy, uchwały, umowy, instrukcje, decyzje itp.

Poradnia prawna dla studentów
Głównym zadaniem naszej poradni jest podejmowanie interwencji, przeprowadzanie kampanii informacyjnych, szkoleń oraz debat z zakresu praw i obowiązków studenta. Większość problemów udaje się załatwić w drodze bezpośredniego kontaktu poprzez udzielenie informacji i wskazówek, dlatego w przypadku dyskryminacji studenta i łamania przepisów przepisy prawa, studenci mogą się do nas zgłaszać ze swoimi problemami drogą elektroniczną – wysyłając maila na adres pgutowski@irks.pl.