Zajmujemy się tworzeniem od podstaw konkursów popularyzujących działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowych, wychowawczych oraz kulturalnych, osób w każdym wieku. Nasze konkursy opieramy przede wszystkim na chęci oswojenia zagadnień najnowszych technologii i wyzwań przyszłości stojących przed młodym pokoleniem.

  • Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwa

Jednym z naszych podstawowych celów jest propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, a w szczególności edukacji informatycznej oraz działania na rzecz rozwijania inicjatyw, postaw i działań które będą sprzyjały przygotowaniu ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Dlatego stworzyliśmy Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwa, podczas którego 64 uczestników z całej Polski wyłonionych spośród blisko 3 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez godzinę odpowiadało na 45 pytań z zakresu gospodarki elektronicznej, programowania i cyberbezpieczeństwa. Już pracujemy nad kolejną edycją i zachęcamy wszystkich do współpracy.

  • „Cyfrowa RP”,

„Cyfrowa RP”, to z kolei konkurs dotyczący przemyśleń młodego pokolenia nt. informatyzacji i koniecznych działań zmierzających do innowacyjnego i nowoczesnego państwa. Nasz projekt to niepowtarzalna szansa na dołożenie swojej cegiełki do budowania nowego oblicza Polski opartego na otwartości, skuteczności, konkurencyjności i prostocie nowych technologii. Polegał na przygotowaniu swojej wizji odpowiedzialnego rozwoju e-państwa i cyfryzacji większości jego obszarów, w postaci prezentacji, filmu lub innej formy np. opowiadanie, esej, wiersz, rysunek, grafika, rzeźba. Otrzymaliśmy blisko 100 zgłoszeń z całej Polski, w przyszłości liczmy na jeszcze więcej,