Jesteśmy zaangażowani w stały monitoring życia akademickiego w Polsce obserwując nieprzerwanie zmiany w nim zachodzące zbierając swoje obserwacje w postaci przystępnych zestawień, katalogów, opracowań czy raportów. Przez wiele lat byliśmy odpowiedzialni za przygotowywanie tego typu publikacji dotyczących przede wszystkim aspektów funkcjonowania środowiska akademickiego z naciskiem na jakość studiowania.  Pracujemy obecnie nad kilkoma projektami mającymi jasno pokazać jak dynamicznie zmienia się podeście zwłaszcza ludzi młodych do wyzwań codzienności.