Dominik Wysocki

Współpraca Parlamentu Samorządu Studentów UAM z Instytutem Rozwoju Kompetencji Społecznych jest bardzo owocna. Prelekcje i warsztaty przeprowadzone przez szkoleniowców Instytutu stały na wysokim poziomie, zarówno […]

IZABELA KACZYŃSKA

Przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych szkolenia, prelekcje i warsztaty przyczyniły się do nabycia nowej wiedzy w zakresie szeroko pojętego szkolnictwa wyższego oraz kompetencji miękkich […]